PTTK Oddział im. A.Chętnika w Łomży

    Ul. Wojska Polskiego 1,

    18-400 Łomża

    Telefon, fax: 86-216-47-18

    E-mail / WWW: biuro@pttklomza.pl